अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २० माघ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।

आज लोकल गोलभेँडा सानो प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ,  रातो मुला १३ रुपैयाँ ३३  पैसा,  भन्टा लाम्चो ७६ रुपैयाँ  ६७ पैसा प्रतिकिलो मूल्य तोकिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारीईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
आलु रातोके.जी.रू २८.००रू ३२.००रू ३०.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २८.००रू ३०.००रू २९.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६२.००रू ६८.००रू ६५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
गाजर(तराई)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बन्दा(नरिवल)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली तराईके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला रातोके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १३.३३
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
परवर(तराई)केजीरू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बरेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चमसूरको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
बकूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तरुलके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू १,८००.००रू २,०००.००रू १,९००.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ६०.००
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
पार्सलेके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
सौफको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पुदीनाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
अंगुर(कालो)केजीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रुख कटहरके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
लप्सीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
किनुके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३८३.३३
किविकेजीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
आभोकाडोके.जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अदुवाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४८०.००रू ५००.००रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३५०.००रू ३७०.००रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००