अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २२ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
काउली तराई (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ३६रू ३३.२०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १४०रू १६०रू १५०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
घिरौला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ५५रू ६५रू ६०.००
बरेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बकूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू १०००रू १५००रू १,२५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
सौफको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १४०रू १३०.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लप्सी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
उखु (प्रति वटा)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
किवि (केजी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११२.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १००रू १२०रू १०७.५०
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू १००रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००