अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २३ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली तराई (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
घिरौला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बकूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ८००रू १०००रू ९००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
पार्सले (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
सौफको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लप्सी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
किवि (केजी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
आभोकाडो (के.जी)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू ११०रू १०५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ४८.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २७०रू २६०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४६.६७