अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ९ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४०रू ४२रू ४१.२०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७२रू ७५रू ७३.८०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २४.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५४.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(तराई) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३७.५०
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १७०रू १५५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ७००रू ८००रू ७५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
कोइरालो (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६४.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लप्सी (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
किनु (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
अमला (के.जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४३०रू ४८०रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २५०रू २४६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००