अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १४ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४२रू ४५रू ४३.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७४रू ७२.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २८.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू २६रू २३.४०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
मूला रातो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३०रू २८.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू २९.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४३.३३
पालूगो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११३.३३
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०३.३३
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २४०रू २३०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
किनु (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४३०रू ४८०रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १५०रू १६०रू १५६.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००