अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १९ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ४८रू ४६.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ७०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २८रू ३२रू ३०.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २२रू १८.४०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू १५रू २०रू १८.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू १५रू २५रू १९.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू १५रू २०रू १८.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १३०रू ११५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३५०रू ३२२.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
पार्सले (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४३०रू ४८०रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००