अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ३० चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ४५रू ५५रू ५०.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.४०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू २९.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
टाटे सिमी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिरौला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९४.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३६०रू ४००रू ३८०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४३३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू २००रू १८३.३३
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५५रू ५०.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू १००रू ११०रू १०५.००
अदुवा (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १८०रू २००रू १९०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००