अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ५ बैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३३.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
बोडी(तने) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू १०८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ७८.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बकूला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरुल (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ११०रू १३०रू ११८.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३३०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७३.३३
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
कोइरालो (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १४०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
किनु (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ८०रू ६२.५०
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००