अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १३ वैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २८रू ३५रू ३१.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.६०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २४.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू १५रू २५रू २०.००
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २२०रू १९६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३८०रू ४२०रू ३९६.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
कोइरालो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू २००रू १७५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६४.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २४.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १३०रू १६०रू १४६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००